Vraag en
antwoord

Algemeen

 • Waarom deze actie?
Om Haarlemse zorgverleners die in deze tijd van corona extra hard moeten werken, in het zonnetje te zetten. Niet alleen met applaus, maar ook met een tastbaar cadeau van de Haarlemmers en daarmee geven we óók de Haarlemse ondernemers, die het ook zwaar hebben een steuntje in de rug.
 • Wie zitten er achter de actie?
De actie is een initiatief van vier Haarlemse vrienden die hun dankbaarheid willen tonen aan de Haarlemse zorgverleners en tegelijk de lokale ondernemers die het moeilijk hebben door de coronamaatregelen een steuntje in de rug willen geven.
 • Wat zijn de garanties dat het geld goed wordt besteed?
De initiatiefnemers hebben de stichting Heel Haarlem Helpt opgericht. Zij hebben een Commissie van toezicht ingesteld waarin de voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis, de CEO van Koninklijke Joh. Enschedé en de voorzitter van de J.C. Ruigrok Stichting zitting hebben en toezicht houden op de financiële stromen. De initiatiefnemers vormen het bestuur van de stichting en werken volledig onbezoldigd (op vrijwillige basis). Geen van hen heeft belangen die raken aan de doelstelling.
 • Hoe wordt deze actie bekostigd? Gaan de kosten van het donatiebedrag af?
Alleen de kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de actie zoals bankkosten en hostingkosten van de website worden betaald vanuit de gedoneerde gelden. Dit betreft alleen out-of-pocketkosten. Vele partners verlenen hun diensten aan Heel Haarlem Helpt kosteloos of in sommige situaties tegen kostprijs.
 • Hoeveel van het gedoneerde geld blijft aan de bekende ‘strijkstok’ hangen?
Niets. Als aan het einde van de actie geld overblijft, inclusief het bedrag van niet ingeleverde Gouden Hart Biljetten, doneren we dat aan een goed doel. Dat goede doel wordt bepaald door het bestuur van de stichting in samenspraak met Commissie van toezicht.
 • Wanneer worden de Gouden Hart Biljetten overhandigd aan de zorgverleners van het Spaarne Gasthuis?
Zodra er voldoende geld is gedoneerd om de eerste groep te voorzien van het Gouden Hart Biljet. Uiteraard zullen wij hier aandacht aan besteden en dit delen met de Haarlemmers via de lokale en sociale media.
 • Kan ik als particulier één (of meerdere) Gouden Hart Biljet(ten) kopen om cadeau te doen aan mijn mantelzorger(s)?
Nee, helaas is dat niet mogelijk.

Ondernemers

 • Welke ondernemers kunnen zich aanmelden voor de Gouden Hart Actie?
Het gaat om kleine Haarlems ondernemers die economische schade ondervinden van de coronacrisis en de maatregelen. De ondernemer moet aan twee criteria voldoen:
 1. De fysieke onderneming ( winkel, salon, bar, restaurant, galerie etc.) moet gevestigd zijn in Haarlem, postcodegebied 2000 t/m 2037.
 2. De onderneming is een kleinbedrijf en niet onderdeel van een keten of een franchiseonderneming.
 • Welke ondernemers kunnen niet meedoen met de actie?
Ondernemers die onderdeel uitmaken van een grote keten of een franchiseonderneming zijn kunnen niet meedoen.
Achterliggende gedachte is dat deze ondernemers vaak via collectieve regelingen of vanwege grootschaligheid speciale afspraken kunnen maken met overheid of banken.
 • Welk risico loop ik als ondernemer?
Jouw risico is klein. Er zijn geen kosten verbonden aan de actie en de Gouden Hart Biljetten worden gedrukt door Koninklijke Joh. Enschede als bankbiljetten met unieke echtheidskenmerken. De kans is klein dat er vervalsingen in omloop worden gebracht en indien je zelf de controle goed uitvoert is de kans klein dat er vervalsingen worden aangenomen.
 • Hoe en waar kan ik de Gouden Hart Biljetten inwisselen die bij mij zijn ingeleverd?
U kunt uw Gouden Hart Biljetten inleveren op de volgende maandagen tussen 07.30 en 12.00 uur:
 • 30 november 2020
 • 21 december 2020
 • 25 januari 2021
 • 22 februari 2021
 • 5 april 2021
Locatie: Van Berkel Accountants, gevestigd aan de Berkenrodestraat 7, 2012 LA in Haarlem.
Over het laatste inlevermoment in december wordt u later geïnformeerd.
 • Wat doe ik als een zorgverlener zijn Gouden Hart Biljet inlevert voor een product of dienst van minder dan € 40?
Je hebt dan de keuze om het restant bedrag cash uit te keren of voor dat bedrag een tegoedbon uit te schrijven.
 • Wat als ik mijn bedrijf aanmeld voor deze actie, maar mijn bedrijf het uiteindelijk toch niet gaat redden?
Dat zou heel vervelend voor je zijn en wij kunnen ons voorstellen dat je dan andere zaken aan je hoofd hebt. Neem even contact met ons op via ondernemers@heelhaarlemhelpt.nl. Wij verwijderen jouw onderneming als deelnemende onderneming uit de lijst en kunnen afspraken maken over al ingeleverde Gouden Hart Biljetten.
 • Mijn bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden, maar we zouden toch graag meedoen met de Gouden Hart Actie, omdat we het een prachtig initiatief vinden.
Het staat jou altijd vrij om een donatie te doen. Mocht je andere ideeën hebben? Stuur dan even een e-mail naar ondernemers@heelhaarlemhelpt.nl dan bekijken wij de mogelijkheden.
 • Mijn bedrijf heeft geen steun nodig, daarom willen wij graag onze Haarlemse collega’s een steuntje in de rug geven. Kunnen wij de Gouden Hart Actie sponsoren?
Natuurlijk kan dat en wij waarderen dat enorm. Je kunt zelf een donatie doen of je kan contact opnemen met ondernemers@heelhaarlemhelpt.nl zodat wij met jouw de mogelijkheden kunnen bespreken.
 • Wij hebben een goedlopend bedrijf en willen onze medewerkers bedanken voor hun inzet tijdens deze coronacrisis. Kunnen wij Gouden Hart Biljetten kopen?
Die mogelijkheid bestaat er inderdaad, je dient dan wel een bijdrage te doen voor de actie. Meer informatie hierover vind je bij Ondernemers voor Ondernemers.
 • Mijn bedrijf ligt op de grens van Haarlem en valt daarom net buiten het postcodegebied dat in de voorwaarden is opgenomen. Toch heb ik veel Haarlemse klanten. Kan er een uitzondering voor deelname gemaakt worden?
Nee, helaas kunnen wij geen uitzonderingen maken. Je kunt uiteraard wel de actie ondersteunen d.m.v. een donatie.

Zorgverleners

 • Waar kan ik mijn Gouden Hart Biljet inleveren?
Op de website staan alle Haarlemse ondernemers die meedoen. Om het voor jou wat makkelijker te maken zijn de ondernemers verdeeld in de categorieën Mode, Horeca, Wonen, Vrije tijd en Beauty.
 • Als ik iets koop dat minder kost dan € 40 wat gebeurt er dan met het restant bedrag?
Wij hebben met de ondernemers afgesproken dat je dan voor het bedrag dat overblijft een tegoedbon krijgt om later te besteden of het restant cash ontvangt. De ondernemer maakt de keuze.
 • Ik heb een Gouden Hart Biljet ontvangen, maar kan het door omstandigheden niet binnen de gestelde termijn besteden. Kan ik het bedrag ook contant uitgekeerd krijgen?
Nee, daarmee doen wij het doel om Haarlemse ondernemers te steunen teniet. U kunt uw Gouden Hart Biljet wel aan een familielid of vriend geven of vragen voor jou de aankoop bij de gewenste ondernemer te doen.
 • Is het Gouden Hart Biljet persoonsgebonden of kan ik deze iemand cadeau geven?
Het Gouden Hart Biljet is niet persoonsgebonden en je kunt hem cadeau geven. Let wel op de inlevertermijn.
 • Kan ik het Gouden Hart Biljet opdelen in bv 2 x € 20 om zo bij twee (of meerdere) winkels te besteden?
Nee, het is één biljet te besteden bij één van de deelnemende ondernemers.
 • Kan ik mijn gekregen Gouden Hart Biljet ook ‘doneren’ aan een deelnemende ondernemer (winkel, restaurant etc.)?
Ja, dat kan en is jouw keuze.
 • Stel dat een ondernemer die op de lijst staat van deelnemers mijn Gouden Hart Biljet weigert?
Dat is natuurlijk heel vervelend. Je kunt de ondernemer verwijzen naar de Algemene Voorwaarden op de website. Mocht hij bij zijn standpunt blijven dan vragen wij je daar melding van te maken via e-mail ondernemers@heelhaarlemhelpt.nl.