Aanvullende
Voorwaarden

Algemeen

Art 1 Deze Aanvullende Voorwaarden Ondernemers voor Ondernemers zijn van toepassing op de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt en zijn een aanvulling op de betreffende Algemene Voorwaarden van de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt.
Art 2 Ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om de aan de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt deelnemende ondernemers en de zorgverleners te steunen door Gouden Hart Biljetten voor hun werknemers of relaties te kopen.
Art 3 Door het plaatsen van een bestelling voor het kopen van de Gouden Hart Biljetten verklaart de onderneming zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden Ondernemers voor Ondernemers van de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt.

 

Biljetten

Art 4 Het Gouden Hart Biljet vertegenwoordigt een winkelwaarde van 40 euro en is naar keuze te besteden bij één van de deelnemende ondernemingen, zoals vermeld op de website www.heelhaarlemhelpt.nl, tot uiterlijk 1 december 2020.
Art 5 Het Gouden Hart Biljet is te koop voor € 60,00 per stuk. De Stichting Heel Haarlem Helpt doneert hiervan 20 euro aan de Gouden Hart Actie.
Art 6 De Gouden Hart Biljetten worden los, zonder envelop of presentatiemap geleverd.
Art 7 Het minimaal aantal te bestellen Gouden Hart Biljetten is 10. Bij bestellingen boven 100 Gouden Hart Biljetten dient u dit aan te geven bij
Art 8 De Gouden Hart Biljetten worden door de stichting Heel Haarlem Helpt uitgereikt na volledige vooruitbetaling van het gefactureerde bedrag. Na het voldoen van de betaling zullen de Gouden Hart Biljetten uiterlijk binnen 5 werkdagen aan de onderneming worden overhandigd. Er dient bij aflevering van de Gouden Hart Biljetten te worden getekend voor ontvangst.

 

Ondernemingen

Art 9 Elke onderneming die gevestigd is in Nederland kan een bestelling doen voor het kopen van minimaal 10 Gouden Hart Biljetten.
Art 10 Voor de bestelling van de Gouden Hart Biljetten dient de onderneming zich via de website www.heelhaarlemhelpt.nl</a door middel van het digitale formulier aan te melden.
Art 11 Bij beschadiging, verlies, diefstal of oneigenlijk gebruik van het Gouden Hart Biljet draagt de ondernemer hiervoor het volledige risico en kan de stichting Heel Haarlem Helpt en/of haar partners niet aansprakelijk gesteld worden. Toepasselijk recht>

 

Toepasselijk recht

Art 12 Op deze Aanvullende Voorwaarden Ondernemers voor Ondernemers is Nederlands recht van toepassing.

 

Download hier de Aanvullende Voorwaarden Ondernemers voor Ondernemerspdf